Участници

Building Innovation Forum 2021
13 Октомври, Sofia Event Center

арх. Димитър Димитров

Технически Мениджър, Иво Петров Архитекти – IPA

арх. Димитър Димитров е Технически мениджър в “Иво Петров - Архитекти” и е част от компанията през последните 15 години. В момента арх. Димитров е докторант в УАСГ, към катедра “Технология на архитектурата”, темата на изследването му е “Дигиталните двойници и тяхната роля в проектирането, изпълнението и експлоатацията на сградите и съоръженията.” В своята дългогодишна практика има редица индустриални,  обществени, логистични и жилищни сгради. Неговият принос в проектите на компанията е ценен с това, че благодарение на дългогодишния си практически опит, стремежа си към прецизност във всеки детайл и иновативен подход в проектирането, той успява да реши най-сложните технически казуси в проектите и да предаде това знание и на колегите си.